รถม้าขนาดใหญ่ 2 คัน พร้อมเหล่าม้าสัมฤทธิ์ ซึ่งถูกจัดให้เป็น “เครื่องสัมฤทธิ์ชั้นยอด” มีโครงสร้างสลับซับซ้อนและการตกแต่งเปี่ยมสีสัน ถูกขุดพบจากสุสานจักรพรรดิฉินสื่อหวงหรือจิ๋นซีฮ่องเต้ ในสภาพแตกแยกเป็นชิ้นส่วนมากกว่า 3,000 ชิ้น ทำให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุทางวัฒนธรรมต้องใช้เวลากู้คืนนานถึง 8 ปี

ตังซือเสว์ นักวิจัยประจำสุสานจักรพรรดิฉินสื่อหวง อธิบายว่า “รถม้าและตัวม้าเคลือบด้วยสัมฤทธิ์ บรรดาช่างฝีมือเผยโครงสร้างของรถม้าโบราณผ่านงานประติมากรรมและการลงสี เราพยายามใช้สารพัดแนวทางเพื่อแสดงลักษณะและโครงสร้างของรถม้าและวิธีการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีมัลติมีเดียแบบดิจิทัลและโปรแกรมโต้ตอบ”

ตังเสริมว่าที่จับทำจากสัมฤทธิ์บริเวณขอบนอกประตูเป็นตัวปิดกั้นประตู ประตูสามารถเปิดออกด้านนอกได้ แต่จะไม่สามารถเปิดเข้าด้านในได้หากถูกปิดอยู่ โดยเป็นผลจากการทำงานของบานพับสัมฤทธิ์ ซึ่งสะท้อนถึงกลไกของรถม้าโบราณ